Terapia Sateenkaari

12.09.2018

Zones of Regulation

Sateenkaaressa järjestetään perjantaina 21.9.2018 Zones of Regulation -koulutus. Kouluttajat Maikku Tammisto, Marika Hurme ja Lotta Koskinen tulevat Tampereelta Toimintaterapia Tammistosta.

Zones of Regulation on systemaattinen, kognitivinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on opettaa lapselle tunnetilojen ja vireystilan säätelyä. Zones of Regulation -ohjelman avulla opetetaan lapselle strategioita, joiden avulla lapsi tulee tietoisemmaksi vireystiloistaan ja tunteistaan sekä oppii säätelemään niitä omilla, testatuilla keinoillaan. Zones of Regulation -menetelmää voi käyttää niin yksilöllisesti kuin ryhmissäkin.

Koulutuksessa käydään läpi kognitiivisten lähestymistapojen perusteita sekä tutustutaan käytännönläheisesti Zones of Regulation -menetelmään. Koulutuksessa on mahdollista valmistaa myös Zones of Regulation materiaaleja käytettäväksi arjessa. Koulutukseen ovat tervetulleita toimintaterapeuttien lisäksi myös kuntouttajat, varhaiskasvattajat ja opettajat.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja Toimintaterapia Tammiston nettisivujen kautta www.toiminta.net