Terapia Sateenkaari

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle keinoja mielekkääseen ja omatoimiseen suoriutumiseen elämän eri alueilla ja tilanteissa. Terapiassa tuetaan arjessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen kehittymistä.

Leikin ja muun tavoitteellisen toiminnan avulla herätellään lapsen motivaatio vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun. Lapsi pääsee luomaan leikkitilanteita ja kokemaan oman toiminnan ohjailun ja hallinnan tunnetta terapeutin avustuksella. Leikin avulla kehittyvät esimerkiksi motoriikka, tunne- ja aistisäätely ja sosiaaliset taidot. Toimintaterapia edistää koululaisten ja nuorten itsenäistymistä, omatoimisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Toimintaterapiassa tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle keinoja mielekkääseen ja omatoimiseen suoriutumiseen elämän eri alueilla ja tilanteissa. Terapiassa tuetaan arjessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen kehittymistä.

Leikin ja muun tavoitteellisen toiminnan avulla herätellään lapsen motivaatio vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun. Lapsi pääsee luomaan leikkitilanteita ja kokemaan oman toiminnan ohjailun ja hallinnan tunnetta terapeutin avustuksella. Leikin avulla kehittyvät esimerkiksi motoriikka, tunne- ja aistisäätely ja sosiaaliset taidot. Toimintaterapia edistää koululaisten ja nuorten itsenäistymistä, omatoimisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Teemme yhteistyötä kodin, päiväkodin, koulun ja muiden lapsen ja nuoren arjessa toimivien yhteisöjen kanssa. Tiedon jakaminen ja ymmärryksen lisääminen ovat oleellinen osa terapiaa. Tarvittaessa toimintaterapeutti osallistuu ympäristön muokkaamiseen.

Terapian lähestymistapa valitaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan. Olemme kouluttautuneet monipuolisesti mm. Sensorisen Integraation (SI) terapiaan, Neuro Developmental Treatment (NDT)-lähestymistapaan, ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä eläinavusteiseen terapiaan.

Teemme yhteistyötä kodin, päiväkodin, koulun ja muiden lapsen ja nuoren arjessa toimivien yhteisöjen kanssa. Tiedon jakaminen ja ymmärryksen lisääminen ovat oleellinen osa terapiaa. Tarvittaessa toimintaterapeutti osallistuu ympäristön muokkaamiseen.

Terapian lähestymistapa valitaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan. Olemme kouluttautuneet monipuolisesti mm. Sensorisen Integraation (SI) terapiaan, Neuro Developmental Treatment (NDT)-lähestymistapaan, ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä eläinavusteiseen terapiaan.