Terapi Regnbågen

Terapiföreningen

Terapiföreningen

Vår verksamhet är öppen och flexibel. Med samma princip möter vi rehabiliterare, familjer och samarbetspartner.

Evenemangen som arrangeras vid Regnbågen är ämnade för hela familjen. Det är viktigt att rehabiliteringsklienterna och deras familjer får träffa andra i liknande situationer.

Terapiföreningen har under årens lopp stått som arrangör för bl.a. Kulturfestival i samband med kulturhuvudstadsåret 2011 i Åbo, idrottsevenemanget ”Vi tillsammans”, årstidsfester, workshops, teaterföreställningar och fortbildningsdagar. Vi delar årligen ut stipendier till barn i skolålder.

Verksamheten påbörjades år 1997 och har pågått i redan 20 år. Om du är nyfiken på vad som hänt under årens lopp, kan du läsa om det i Aarrearkku-bloggen.

Du kan stöda föreningens verksamhet genom att bli stödmedlem.

Terapiföreningen Regnbågen r.f. upprätthåller barn- och ungdomsterapicentret Regnbågen, som producerar medicinsk rehabilitering. Tjänsterna köps av den offentliga sektorn. Föreningen är tvåspråkig, dess ordförande är Ulla Salo. Föreningen har 12 avlönade anställda. Föreningen är ideell. Inkomster kanaliseras till verksamhet som främjar föreningens mål.