Terapi Regnbågen

Talterapi

Grunden för talterapi ligger i tidig växelverkan och ett individuellt bemötande av alla klienter. Vi strävar efter närvaro och flyt i klientens vardag. Regnbågens talterapeuter har fortbildat sig aktivt. I talterapin ligger fokus på habilitering av växelverkan, uttrycksförmåga, språkförståelse samt oralmotoriska svårigheter som är kopplade till talproduktion och utmaningar med ätandet.

Talterapin främjar kommunikationsfärdigheter och känslolivet. I talterapin stöder vi utvecklingen av barnets självuppfattning genom interaktion, delaktighet och lek. Vi utnyttjar kontinuerligt alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK). Bildkommunikation, kommunikationshjälpmedel, ritandet och tecken som stöd utnyttjas ständigt i terapierna.