Terapi Regnbågen

Rehabiliteringsstigen

Rehabiliteringsstigen

Regnbågens klienter är spädbarn, dagisbarn, förskolebarn, skolbarn i olika åldrar samt ungdomar och vuxna. Våra klienter kommer från många olika utgångslägen och med olika rehabiliteringsbehov.

Det individuella stödbehovet varierat i takt med olika skeden i livet. Intresset för medmänniskan, finurlighet, individuella lösningar och gemensamma aktiviteter hämtar glädje till rehabiliteringen. Terapierna utgör en naturlig del av vardagen och målsättningen är att sträva efter en social jämlikhet.

Rehabiliteringsprocessen är en gemensam resa för klienten och terapeuten. Den individuella rehabiliteringsplanen, som lagts upp vid den offentliga hälsovården, utgör grunden för rehabiliteringen.

Vårt arbete styrs av en starkt yrkesetiskidentitet. Klientens och familjens önskemål och resurser beaktas vid planering av rehabiliteringsperioden. För oss är det viktigt att bemöta klienterna och familjerna ur ett klientvänligt perspektiv.

Intresset för medmänniskan, finurlighet, individuella lösningar och gemensamma aktiviteter hämtar glädje till rehabiliteringen.