Terapi Regnbågen

Fysioterapi

Våra fysioterapeuter är utbildade/specialiserade NDT Bobath-terapeuter och innehar således specialkunskap om neurologiskt inriktad habilitering. NDT-tillvägagångssättet är tillämpbart för alla åldrar, från nyfödda till unga vuxna.

I fysioterapin ligger fokus på att stöda de motoriska färdigheterna samt rörelse- och funktionsförmågan. Vi strävar till att för varje klient hitta individuella lösningar och sätt att kunna röra på sig, leka och delta i fritidsverksamhet. För oss fysioterapeuter är händerna det viktigaste redskapet i habiliteringen.  

Vid behov följer vi med klienten genom olika utvecklings- och livsskeden. Vi strävar efter att kunna skapa åldersenliga upplevelser och nya erfarenheter.