Terapia Sateenkaari

Puheterapia

Puheterapian ytimenä on varhainen vuorovaikutus ja yksilöllinen kohtaaminen. Haemme läsnäoloa ja sujuvuutta arkeen. Puheterapeuttimme ovat erikoistuneet monin tavoin. Kuntoutamme vuorovaikutusta, kommunikaatiota, puheen ymmärtämistä ja tuottoa, epäselvää puhetta ja äännevirheitä sekä oraalimotorisia puheen ja syömisen pulmia.

Puheterapia edistää samanaikaisesti kommunikaatiotaitoja ja tunne-elämää. Tuemme lapsen minäkehityksen tarpeita kontaktiin, turvaan, vuorovaikutukseen, osallistumiseen ja leikkiin. Käytämme puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Kuvakommunikaatio, puhelaitteet, pikapiirtäminen ja tukiviittomat ovat tarvittaessa jatkuvasti läsnä.