Terapia Sateenkaari

Kuntoutuspolku

Kuntoutuspolku

Sateenkaaressa käy kuntoutuksessa vauvoja, päivähoitoikäisiä, eskarilaisia, eri-ikäisiä koululaisia sekä nuoria ja aikuisia. Meille mahtuu mukaan kaikenlaisia kuntoutujia eri lähtökohdista ja tarpeista.

Tuemme tärkeitä elämäntaitoja kehityksen eri elämänvaiheissa. Kiinnostus, kekseliäisyys, yksilöllisyys, yhteinen toiminta ja kokemukset tuovat kuntoutukseen iloa. Terapia tähtää sosiaaliseen tasavertaisuuteen ja on luonteva osa arkea.

Terapia on kuntoutujan ja terapeutin yhteinen matka, osa elämänpolkua. Pohjana on kuntoutuksesta vastaavan yksikön laatima kuntoutussuunnitelma. Työtämme ohjaa vahva ammattieettinen identiteetti. Huomioimme kuntoutuksen toteutuksessa lapsen ja perheen toiveet ja voimavarat. Kuntoutujan ja lähipiirin arvostava kohtaaminen asiakas- ja perhelähtöisessä työssämme on meille tärkeää.

Kiinnostus, kekseliäisyys, yksilöllisyys, yhteinen toiminta ja kokemukset tuovat kuntoutukseen iloa.