Terapia Sateenkaari

Kuntoutus Sateenkaaressa

Kuntoutus Sateenkaaressa

Yhteistyö on meille tärkeää. Teemme yhteistyötä esimerkiksi eri kuntouttajien, päivähoidon, koulutoimen, iltapäiväkerhojen, asumispalveluyksiköiden, julkisen terveydenhuollon, ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa.

Terapiayhdistys Sateenkaari ry toimii lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Saman katon alta löytyy puhe-, toiminta- ja fysioterapiaa sekä neuropsykiatrista kuntoutusta.

Kuntoutujat ohjautuvat terapiaan julkisen terveydenhuollon laatimalla kuntoutussuunnitelmalla. Terapia voi toteutua joko Kelan kustantama tai julkisen terveydenhuollon myöntämällä maksusitoumuksella. Toimimme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapian standardia noudattaen. Terapia on arvonlisäverosta vapautettua terveydenhoitopalvelua. Kuntoutuja voi hakea matkakorvausta Kelalta kuntoutuksesta aiheutuvista matkakustannuksista. Sateenkaarella on voimassa oleva lakisääteinen potilasvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) potilasasiavastaava neuvoo asiakkaita tarvittaessa. Yhteystiedot ovat: 02 313 23 99 (ma-pe 8-15.30), potilasasiavastaava(at)varha.fi tai tietoturvallisesti Suomi.fi-palvelun kautta sähköisesti. Toimintaa valvoo Lounais-Suomen Aluehallintovirasto AVI.

Terapeuttimme ovat kuntoutuksen monipuolisia erityisosaajia. Terapeuteilla on Valviran edellyttämä laillinen pätevyys. Sateenkaaressa toimitaan perinteisesti mentorityyppisesti seniori-juniori -näkökulmasta. Yhdistys tukee työntekijöidensä kouluttautumista, työnohjausta ja työhyvinvointia. Ammatillinen vuorovaikutus on kansainvälistä esimerkiksi koulutusten ja seminaarien muodossa.

Terapiayhdistys Sateenkaari ry toimii lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Saman katon alta löytyy puhe-, toiminta- ja fysioterapiaa sekä neuropsykiatrista kuntoutusta.

Kuntoutujat ohjautuvat terapiaan julkisen terveydenhuollon laatimalla kuntoutussuunnitelmalla. Terapia voi toteutua joko Kelan kustantama tai julkisen terveydenhuollon myöntämällä maksusitoumuksella. Toimimme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapian standardia noudattaen. Terapia on arvonlisäverosta vapautettua terveydenhoitopalvelua. Kuntoutuja voi hakea matkakorvausta Kelalta kuntoutuksesta aiheutuvista matkakustannuksista. Sateenkaarella on voimassa oleva potilasvastuuvakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus. Potilasasiamiehenä toimii VTM Hanna Sykkö. Toimintaa valvoo Lounais-Suomen Aluehallintovirasto AVI.

Terapeuttimme ovat kuntoutuksen monipuolisia erityisosaajia. Terapeuteilla on Valviran edellyttämä laillinen pätevyys. Sateenkaaressa toimitaan perinteisesti mentorityyppisesti seniori-juniori -näkökulmasta. Yhdistys tukee työntekijöidensä kouluttautumista, työnohjausta ja työhyvinvointia. Ammatillinen vuorovaikutus on kansainvälistä esimerkiksi koulutusten ja seminaarien muodossa.