Terapia Sateenkaari

Fysioterapia

Fysioterapeuteillamme on NDT Bobath –koulutus. Se antaa laajan erityisosaamisen neurologisen asiakkaan kokonaisvaltaiseen yksilölliseen kuntoutukseen. NDT-lähestymistapamme sopii vauvasta nuoreen aikuiseen.

Fysioterapian ytimenä on motoristen taitojen, liikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen. Pyrimme löytämään asiakkaalle oman tai soveltavan tavan liikkua, leikkiä ja harrastaa. Omat kätemme ovat tärkein työvälineemme.

Kuljemme tarvittaessa tavoitteen mukaisesti asiakkaan rinnalla läpi eri kehitys- ja elämänvaiheiden. Pyrimme antamaan ikätasoisia kokemuksia ja uusia elämyksiä.