Toimintaterapia

Toimintaterapiassa tavoitteena on löytää lapselle ja nuorelle keinoja mielekkääseen ja omatoimiseen suoriutumiseen elämän eri alueilla ja tilanteissa. Terapiassa tuetaan arjessa tarvittavien valmiuksien ja taitojen kehittymistä. Leikin ja muun tavoitteellisen toiminnan avulla herätellään lapsen motivaatio vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisuun. Lapsi pääsee luomaan leikkitilanteita ja kokemaan oman toiminnan ohjailun ja hallinnan tunnetta terapeutin avustuksella. Leikin avulla kehittyvät esimerkiksi motoriikka, tunne- ja aistisäätely ja sosiaaliset taidot. Toimintaterapia edistää koululaisten ja nuorten itsenäistymistä, omatoimisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja.

Teemme yhteistyötä kodin, päiväkodin, koulun ja muiden lapsen ja nuoren arjessa toimivien yhteisöjen kanssa.
Tiedon jakaminen ja ymmärryksen lisääminen ovat oleellinen osa terapiaa. Tarvittaessa toimintaterapeutti osallistuu ympäristön muokkaamiseen.

Terapian lähestymistapa valitaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeen mukaan. Olemme kouluttautuneet monipuolisesti mm. Sensorisen Integraation (SI) terapiaan, Neuro Developmental Treatment (NDT)-lähestymistapaan, ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen valmennukseen sekä eläinavusteiseen terapiaan.

Terapia-asema Sateenkaaren toimintaterapeutit Ulla Salo, Marketta Saarinen, Tuula Kalliovaara, Catja Sell-Fernelius ja Minna Hakasalo

Yhteystiedot

osoite

Peltolantie 2 a

20720 Turku

 

puhelin

02 2770 030 

Terapia-asioissa yhteydenotot suoraan terapeuteille.

 

sähköposti        

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

y-tunnus      

1464084-2

 

yhdistysrekisterinumero      

174.519

 

 

Yhteystiedot (2)

osoite

Peltolantie 2 a

20720 Turku

puhelin

02 2770 030 

Terapia-asioissa yhteydenotot suoraan terapeuteille.

sähköposti        

toimisto@terapiasateenkaari.fi

y-tunnus      

1464084-

yhdistysrekisterinumero      

174.519

Linkki Kelaan

Olemme täällä

Kuvat: Studio Brahe

Verkkosivusto: Mari Kokkonen

Layout Type